Aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van COVID-19: Tekst van  de Taskforce Ventilatie, Version 2.O – 12 juli 2O21.