Wat is de bedoeling van dit project ?

De organisatie binnen een werkingsgebied (Hof van Beroep) van een zorgtraject voor justitiële jongeren met een psychiatrische problematiek als onderdeel van een globaal zorgprogramma voor kinderen en jongeren.

 

Wat is het verband met de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen?

Vanuit het oogpunt van zorgcontinuïteit en zorg op maat, is een aanpak van zorgtraject voor de beoogde doelgroep ontwikkeld. Deze aanpak neemt het model en de visie aan van het nieuwe geestelijke gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren (www.psy0-18.be)

In dit kader zijn de zorgopdrachten ontwikkeld door de deelnemers aan het pilootproject in samenwerking met alle partners in de sector van de geestelijke gezondheidzorg maar ook met de partners uit andere sectoren (Justitie, jeugdhulp, gehandicapten, onderwijs,...) van hun werkingsgebied.

Ontwikkelde zorgmodules in het kader van het pilootproject :

 1. Intensieve behandelingseenheden voor MOF jongeren (8 eenheden of 64 bedden)
 2. Intensieve behandelingseenheden voor MOF/VOS/GO jongeren (7 eenheden of 54 bedden)
 3. Crisis K-bedden(32).

 

Naar wie richt zich dit project?

Dit project richt zich tot minderjarigen vanaf 12 jaar

 • die het voorwerp uitmaken van een maatregel van de jeugdrechtbank :
  • MOF (misdrijf omschreven feit).
  • VOS (verontrustende opvoedingssituatie).
  • GO (GO krachtens de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke ).
 • met een kinder- en jeugdpsychiatrische diagnosestelling op basis van de DSM-IV of ICD-9 of ICD-10. Bijgevolg zijn jongeren met een crimineel gedrag zonder een psychiatrische pathologie uitgesloten.

Contactgegevens

Vincent Lefebvre
Medewerker Cel Geestelijke Gezondheidszorg

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan, 5/2
1210 Brussel
Tel.: 02/524.86.02