dAanvragen van een duplicaat


A. Aanvraag van een duplicaat voor een paardachtige die zich op het Belgisch grondgebied bevindt en waarvan het oorspronkelijke identificatiedocument werd afgegeven door een instantie van afgifte van een andere lidstaat

B. Aanvraag van een duplicaat voor een paard dat zich in een andere lidstaat bevindt en waarvan het oorspronkelijke identificatiedocument is afgegeven door een Belgische instantie van afgifte
 


A. Aanvraag van een duplicaat voor een paardachtige die zich op het Belgisch grondgebied bevindt en waarvan het oorspronkelijke identificatiedocument werd afgegeven door een instantie van afgifte van een andere lidstaat

 
1. Het verlies van het identificatiedocument wordt via HorseID (Belgische databank) aan de BCP (Belgische Confederatie van het Paard) gemeld door de houder van de paardachtige, die een verklaring van verlies van het document ondertekent;

2. De BCP verzoekt om een identificatiecontrole door een dierenarts-identificeerder die erkend is in België (transponder en signalementen);

3. De BCP stuurt een aanvraag voor een duplicaat naar de buitenlandse instantie van afgifte die het oorspronkelijk identificatiedocument heeft afgeleverd met een kopie van het Belgisch identificatiedossier ;

4. De oorspronkelijke instantie van afgifte beoordeelt de aanvraag en voert de nodige controles uit;

5. De initiële instantie van afgifte stuurt het duplicaat naar de Belgische Confederatie van het Paard:

  • ofwel bij PPV : PaardenPunt Vlaanderen, Belgicastraat 9/3, 1930 Zaventem;
  • ofwel bij CWBC : Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval  rue des Champs Elysées 20, 5590 Ciney.


6. Wanneer de BCP het duplicaat ontvangt, actualiseert ze de databank van HorseID en de gezondheidsstatus van de paardachtige in het duplicaat (schorsing van 6 maanden of uitsluiting). Ze zet ook een stempel in sectie 1, deel C van het identificatiedocument;

7. De BCP stuurt het duplicaat van het identificatiedocument naar de houder.
 


B. Aanvraag van een duplicaat voor een paard dat zich in een andere lidstaat bevindt en waarvan het oorspronkelijke identificatiedocument is afgegeven door een Belgische instantie van afgifte

 

B.1 : Het initiële document werd uitgereikt door een Belgische stamboekvereniging

De aanvraag wordt rechtstreeks naar de betrokken stamboekvereniging gestuurd.
https://www.fasfc.be/animals/company-lists-and-approved-establishments


B.2. De duplicaataanvraag betreft een paard zonder vastgestelde afstammingen

  1. De duplicaataanvraag wordt verzonden naar  de Belgische confederatie van het paard via info@horseid.be .

  2. De BCP stuurt een factuur naar de houder van het paard met betrekking tot de administratiekosten verbonden aan de controle.

  3. Vervolgens stuurt de BCP de houder elektronisch een controledocument, in te vullen door een dierenarts/bevoegd persoon in het land waar het paard zich bevindt.

  4. De houder stuurt het ingevulde document elektronisch terug naar de BCP.

  5. Als de identiteit van het paard wordt bevestigd, geeft de BCP een duplicaat af met uitsluiting van de voedselketen en stuurt het document ofwel:

  • naar de houder van het paard ;

  • naar de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het paard zich bevindt;

afhankelijk van de procedures die gelden in de lidstaat die het verzoek om een ​​duplicaat heeft ingediend.