Vis en gezondheid bij volwassenen en visverbruik bij het kind (oktober 2004) (HGR 7617)

De Hoge Gezondheidsraad is bezig het advies 7617 “Vis en gezondheid” uit 2004 te herzien. Het eerste deel, dat samen met het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV uitgewerkt werd en waarin de risico’s van blootstelling aan kwik en methylkwik via visconsumptie onder de loep genomen wordt, is hier beschikbaar.