Aanbevelingen voor het personeel in slachthuizen, versnijdingsateliers en slagerijen in het kader van de overdraagbare spongiforme encefalopathie (TSE) (mei 2001) (HGR 7795-13)

Deze aanbevelingen werden opgesteld en gepubliceerd juist vóór het oprichten van de FAVV. De verwijzing naar de verschillende instellingen en openbare diensten die in dit document vermeld zijn, is dus obsoleet. Bovendien moet de inhoud van deze aanbevelingen ook bijgewerkt worden.​