Gezond op weg- De milieueffecten van het verkeer op de gezondheid - Executive summary (mei 2011) (HGR 8603) 

De HGR heeft een verslag uitgegeven  waarin zowel de  positieve als de negatieve effecten van het vervoer en de mobiliteit op de gezondheid worden geïdentificeerd : luchtverontreiniging, geluidoverlast,  verkeersongevallen, psychosociale gevolgen en de gevolgen voor de lichaamsbeweging. De HGR raadt een multidisciplinaire aanpak aan waarin met al deze aspecten rekening wordt gehouden om  oplossingen te vinden.