Geschatte huidtumor incidentie na blootstelling aan creosoot (HGR 8604) (December 2009)