Transvetzuren van industriële oorsprong (juli 2012) (HGR 8666) 

In dit wetenschappelijk onderbouwd beleidsadvies verleent de Hoge Gezondheidsraad een risicoanalyse betreffende industrieel vervaardigde transvetzuren dat op de algemene bevolking gericht is. Het verleent ook specifieke informatie en aanbevelingen betreffende voedingsvereisten voor voedingsvetten alsook aanpassingen van de voedingswetgeving.