Het autologe gebruik van navelstrengbloed: klinische en wetenschappelijke aspecten (juni 2011) (HGR 8677)