Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het specifieke energieabsorptietempo en de reclame voor consumentenproducten die radiogolven uitzenden (november 2011) (HGR 8770)

Advies 8770 - KB radiogolven

Nederlands
PDF-pictogram hgr_8770_kb_radiogolven.pdf PDF document - 138.71 KB