Adviesvraag nopens een ontwerp van Koninklijk Besluit tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels, en tot aanwijzing van het Nationaal Centrum ter Voorkoming en Behandeling van Intoxicaties als orgaan bedoeld in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (HGR 8792)(november 2011)

Advies 8792 - KB etiketten

Nederlands
PDF-pictogram hgr_8792_kb_etiketten.pdf PDF document - 156.41 KB

Avis 8792 - AR étiquette

Frans
PDF-pictogram hgr_8792_kb_etiketten.pdf PDF document - 156.41 KB