Pic_dementia

Dementie: diagnose, gedragsmanagement, ethische kwesties (HGR 8890) Update Februari 2017

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad specifieke aanbevelingen over de diagnose van dementie, gedragsmanagement en de opgeworpen ethische kwesties. Dit verslag heeft tot doelstelling om specifieke aanbevelingen ter beschikking te stellen van de beroepsbeoefenaren over de diagnose van dementie, gedragsmanagement en de opgeworpen ethische kwesties.

Advies 8890 - Dementie

Nederlands
PDF-pictogram hgr_8890_dementie_update.pdf PDF document - 2.69 MB

Avis 8890 - Démence

Frans
PDF-pictogram css_8890_demence_a5.pdf PDF document - 2.63 MB