Cosmetologie - psychologische aspecten (december 2014) (HGR 8892) 

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid onderzoekt  de Belgische Hoge Gezondheidsraad de psychologische factoren die een rol spelen in de esthetische praktijk.
Dit advies heeft tot doel om specifieke aanbevelingen te formuleren  voor de voor de volksgezondheid bevoegde overheden, artsen en actoren uit de praktijk over het voorkomen van interventies die worden uitgevoerd naar aanleiding van onverantwoorde aanvragen vanwege kwetsbare personen.