De positie van “melk en zuivelproducten” in een gezonde voeding. Vraagstelling gekoppeld aan een literatuuronderzoek naar een mogelijk verband met borstkanker (oktober 2015) (HGR 8918) 

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid verleent de Belgische Hoge Gezondheidsraad een deskundig advies aan de Belgische bevolking over het verband tussen de consumptie van zuivelproducten en borstkanker.
In dit advies worden ook op basis van de beschikbare evidentie aanbevelingen geformuleerd ten behoeve van de  volksgezondheidsoverheden en zorgverleners inzake toekomstige acties ter bevordering van de volksgezondheid.