Koninklijk Besluit betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand (HGR 9119) (november 2013)

Adviezen omtrent Koninklijke Besluiten zijn onder embargo tot de publicatie ervan in het Staatsblad

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid geeft de Belgische Hoge Gezondheidsraad een deskundig oordeel over een ontwerp van koninklijk besluit  betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand. De Hoge Gezondheidsraad verheugt zich over de registratie van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand, maar formuleert een aantal verbeteringsvoorstellen voor de tekst (controle van de internetmarkt en de  hieraan verbonden blootstelling, afvalproducten, milieuvervuiling, enz.) om de doelstellingen van het koninklijk besluit te behalen.