pic_doublediagnostics

Behoeften betreffende dubbele diagnose (verstandelijke beperking en bijkomende problemen op het vlak van geestelijke gezondheid (probleemgedrag en/of psychiatrische stoornissen) in België (december 2015) (HGR 9203) -

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid verleent de Belgische Hoge Gezondheidsraad een deskundig advies over beleidsinterventies voor mensen met een dubbele diagnose (verstandelijke beperking en problemen op het vlak van de geestelijke gezondheid) in België. Dit verslag heeft tot doel om specifieke aanbevelingen te formuleren voor beleidsmakers en gezondheidswerkers over de gezondheidszorgeconomie, de organisatie of verstrekking van gezondheidszorg en goede klinische praktijken om de rechten van deze kwetsbare personen te vrijwaren en de best mogelijke levenskwaliteit voor hen te behouden.