Naar een algemeen kader voor de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren in de geestelijke gezondheidszorg in België (HGR 9204) (Oktober 2016)


De HGR heeft aanbevelingen opgesteld betreffende de kwaliteit van de zorg voor geestelijke gezondheidsproblemen, waarmee elk jaar meer dan een derde van de Europese bevolking te maken krijgt. Gebaseerd op een systematisch literatuuronderzoek en het advies van de experten en betrokken partijen, kan dit verslag als vertrekpunt dienen voor het definiëren van kwaliteitsindicatoren voor de structuren en processen in de Belgische geestelijke gezondheidszorg in België. Het verslag biedt hiermee een antwoord op een verzoek uit het Europees Actieplan voor de geestelijke gezondheid van de WGO.