Vaccinatie van kinderen, adolescenten en personen met verhoogd risico tegen varicella (HGR 9212) (Maart 2017) 

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid  formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen met betrekking tot de preventie van varicella bij kinderen, adolescenten en personen met verhoogd risico in de Belgische bevolking. Het doel van dit advies is om specifieke aanbevelingen te formuleren  over  de varicellavaccinatie ten behoeve van de gezondheidsoverheden.