Gedecentraliseerde en gedemedicaliseerde screening op  HIV in België: antwoord op een adviesaanvraag van de volksgezondheidsoverheden (juli 2015) (HGR 9224)

Dit advies heeft tot doel om specifieke aanbevelingen te formuleren over de precieze omstandigheden waaronder gedecentraliseerde en gedemedicaliseerde screening op HIV  in België moet worden uitgevoerd. Deze zijn bestemd voor de Belgische volksgezondheidsoverheden, medische en niet-medische professionals, not-for-profit organisaties of verenigingen die betrokken zijn bij de preventie van SOA’s/AIDS.