Nucleaire ongevallen, leefmilieu en gezondheid in het post-Fukushimatijdperk: Rampenplanning (maart 2016) (HGR 9235) 

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid verleent de Belgische Hoge Gezondheidsraad een deskundig oordeel over het nucleair ongeval in Fukushima en trekt lessen uit andere nucleaire en niet-nucleaire crisissen voor de rampenplanning en voor noodmaatregelen in België. Dit rapport heeft tot doelstelling om specifieke aanbevelingen ter beschikking te stellen van  de overheden belast met Gezondheid en Crisismanagement, beroepsbeoefenaren en de algemene bevolking  over een tijdige herziening van het nationaal nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgische grondgebied (KB van 17/10/2003).

Een samenvatting is beschikbaar in het Engels https://www.health.belgium.be/en/resume-advisory-report-9235-fukushima en het Duits https://www.health.belgium.be/de/zusammenfassung-stellungnahme-9235-fukushima .