Arseen in voeding voor baby's en peuters (HGR 9252) (november 2018) - In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid brengt de Belgische Hoge Gezondheidsraad een risicobeoordeling uit van arseen (As) in voeding voor baby's en peuters. Dit advies heeft tot doel om  specifieke aanbevelingen  over As in voeding te formuleren ten behoeve van beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en ouders van baby's en peuters.