Aanbeveling betreffende het risico op schaarste aan hepatitis A-vaccins (januari 2015) (HGR 9260)

De Hoge Gezondheidsraad heeft een ad hoc advies uitgebracht betreffende het gebruik van de nog beschikbare Havrix vaccins en mogelijke vervangmiddelen.