Voedingsaanbevelingen voor België – 2016 (HGR 9285) (September 2016) 

In dit advies inzake volksgezondheidsbeleid verstrekt de Hoge Gezondheidsraad een uitvoerige herziening van de voedingsaanbevelingen voor de Belgische bevolking. Het advies is bestemd voor deskundigen in de gezondheidzorg, de autoriteiten bevoegd voor het voedingsbeleid, leerkrachten in het voedingsdomein, managers in de voedingsindustrie en de collectieve restauratiesector.

Persbericht
Voedingsaanbevelingen voor België – 2016: Nieuwe richtlijnen voor nutriënten en energie