Aanbevelingen inzake het gebruik van lachgas-zuurstofmengsels (N2O ≤ 50%)  voor minimale sedatie in en buiten zorginstellingen (HGR 9299) (november 2016)


In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid stelt de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen over het gebruik van lachgas-zuurstofmengsels (N2O ≤ 50%)  voor minimale sedatie in en buiten zorginstellingen ter beschikking van de Belgische gezondheidsautoriteiten. ​