Aanbevelingen inzake de problematiek van listeriose bij specifieke en kwetsbare doelgroepen (HGR 9311) (December 2016) 

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad specifieke aanbevelingen met betrekking tot de risicocommunicatie over listeriose bij specifieke en kwetsbare groepen (met uitzondering van zwangere vrouwen) ten behoeve van de voor de volksgezondheid bevoegde Belgische overheden.