Rapportering en interpretatie van biologische testen op stalen afkomstig van donoren van menselijk lichaamsmateriaal 
(oktober 2016) (HGR 9314)


In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid formuleert  de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen over de manier waarop (optionele en verplichte) biologische testen die worden uitgevoerd in het kader van de selectie van donoren van menselijk lichaamsmateriaal dienen te worden geïnterpreteerd en over de manier waarop de resultaten van deze testen dienen te worden gerapporteerd.