Organisatie van de donatie en van de banking van menselijk lichaamsmateriaal: huidige status en mogelijke optimalisatie (HGR 9335) (Februari 2017) - In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid  geeft  de Belgische Hoge Gezondheidsraad een overzicht over de huidige stand van zaken alsook een concept om de  manier waarop de donatie en banking van menselijk lichaamsmateriaal worden georganiseerd, te optimaliseren.