Burn-out en werk (HGR 9339) (september 2017) 

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad specifieke aanbevelingen over de preventie en behandeling van burn-out en over het competentieprofiel van de beroepsbeoefenaars ten behoeve van de Belgische overheden.

Persbericht
Burn-out: een brandende kwestie

12.12.19 Burn-out: De steutels om in te grijpen

BURN-OUT e-learning - HGR_9339