Aanbevelingen betreffende de blootstelling van de bevolking aan verlichtingssystemen met LED-technologie (juni 2016) (HGR 9341)


 In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid biedt de Belgische Hoge Gezondheidsraad een beoordeling van de risico’s van licht emitterende diodes (LED) voor de algemene bevolking.

Dit advies heeft tot doel om voor de volksgezondheidsoverheden, de fabrikanten en de algemene bevolking specifieke aanbevelingen te formuleren die betrekking hebben op specifieke doelgroepen (kinderen tot 8 jaar, mensen met een huid- of oogaandoening), algemene preventie, wetenschappelijk onderzoek en aspecten van de wetgeving om de Belgische markt te controleren.

Advies 9341 - LED

Nederlands
PDF-pictogram hgr_9341_advies_led_a5.pdf PDF document - 834.19 KB

Avis 9341 - LED

Frans
PDF-pictogram css_9341_avis_led_a5.pdf PDF document - 727.81 KB