Aanbevelingen betreffende de blootstelling van de bevolking aan verlichtingssystemen met LED-technologie (juni 2016) (HGR 9341)


 In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid biedt de Belgische Hoge Gezondheidsraad een beoordeling van de risico’s van licht emitterende diodes (LED) voor de algemene bevolking.

Dit advies heeft tot doel om voor de volksgezondheidsoverheden, de fabrikanten en de algemene bevolking specifieke aanbevelingen te formuleren die betrekking hebben op specifieke doelgroepen (kinderen tot 8 jaar, mensen met een huid- of oogaandoening), algemene preventie, wetenschappelijk onderzoek en aspecten van de wetgeving om de Belgische markt te controleren.