Aanbevelingen voor de beheersing en preventie van Clostridium difficile-infecties in zorginstellingen
(Juli 2017, aangepaste versie mei 2019) 

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad specifieke aanbevelingen over de preventie en beheersing van Clostridium difficile-infecties in zorginstellingen ten behoeve van de Belgische zorginstellingen.