Aanbevelingen inzake de preventie en het beheer van psychosociale restletsels na individuele of collectieve noodsituaties (HGR 9403) (November 2017).

 

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen met betrekking tot de preventie en het beheer van lange-termijn psychosociale restletsels na individuele of collectieve noodsituaties. Deze aanbevelingen gelden voor alle betrokkenen (slachtoffers, getuigen, naasten, hulpverleners) alsook voor de algemene bevolking.