Avis-Advies 9414

Nutritionele behoeften van patiënten die lijden aan mucoviscidose


Patiënten met mucoviscidose hebben omwille van hun ziekte bijzondere voedingsbehoeftes. Ze moeten voldoende energie en eiwitten binnenkrijgen. Daarnaast hebben ze ook een grotere behoefte aan mineralen en vetoplosbare vitaminen.

Een aangepast dieet alleen is niet genoeg om deze bijzondere voedingsbehoeften tegemoet te komen. De Hoge Gezondheidsraad pleit daarom voor het gebruik van “voeding voor medisch gebruik”. Dit zijn speciale voedingsmiddelen die geregistreerd zijn bij de FOD Volksgezondheid (meer info hier) en alleen onder medisch toezicht gebruikt kunnen worden. In dit advies worden de belangrijkste aandachtspunten verder toegelicht.