Herziening van de bijsluiter voor jodiumtabletten te gebruiken in geval van een nucleaire of radiologische noodsituatie (HGR 9419) (juli 2017) 


In dit wetenschappelijk advies geeft de Belgische Hoge Gezondheidsraad een deskundig oordeel over een ontwerp van bijsluiter voor jodiumtabletten te gebruiken in geval van een nucleaire of radiologische noodsituatie.