Invloed op de gezondheid van de bevolking van magnetische velden van de elektriciteitsvoorziening


In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid   formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen voor de Belgische overheid met betrekking tot de gevolgen voor de volksgezondheid van  blootstelling aan magnetische velden afkomstig van de elektriciteitsvoorziening.

Het doel van dit advies is om specifieke aanbevelingen te formuleren  over  dit onderwerp  ten behoeve van de Belgische overheid.