Aanbevelingen voor de opvolging van de incidentie van rabiës en inzake maatregelen om overdracht op de mens te voorkomen (HGR 9432) (Januari 2018)

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad specifieke aanbevelingen ten behoeve van de Belgische gezondheidsoverheden voor de opvolging van de incidentie van rabiës bij dieren en de preventie van overdracht op de mens.