TBE_

Vaccinatie tegen tekenencefalitis (Tick-Borne Encephalitis, TBE)
In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Hoge Gezondheidsraad van België aanbevelingen voor de preventie van TBE bij de Belgische bevolking.

Dit advies is bedoeld om overheidsinstanties specifieke aanbevelingen te geven over vaccinatie tegen TBE.