Participatie van kinderen en jongeren binnen het domein van de geestelijke gezondheidszorg (HGR 9458 - Juli 2019)

Kinderen inspraak geven in en hen betrekken bij beslissingen die voor hen van belang zijn is een basisrecht dat is vastgelegd in verscheidene wetteksten. Naast een doel op zichzelf is het ook een uitstekende methode om de toegankelijkheid, kwaliteit en doeltreffendheid van de zorg te verbeteren door haar beter af te stemmen op de noden.

 Op dit moment is inspraak voor kinderen in de geestelijke gezondheidszorg in België echter bijna onbestaand. Hoewel geestelijke gezondheidsproblemen een belangrijk deel uitmaken van het ziektecijfer bij kinderen en adolescenten, bestaat er geen enkele georganiseerde groep die hun hierin een stem geeft. Bovendien is er geen kader om een proces van inspraak op poten te organiseren.

 De HGR beschrijft in dit advies de noodzakelijke voorwaarden om de participatie van kinderen en jongeren in het domein van de geestelijke gezondheidszorg te garanderen, op het niveau van de individuele hulpverlening, de organisatie van de voorzieningen en van het overheidsbeleid.

Persbericht
Actieve inspraak in de gezondheidszorg, ook voor kinderen en de geestelijke gezondheidszorg!