zika

Aanbevelingen voor de verschillende reizigersgroepen die naar gebieden reizen waar een lokale overdracht van het zikavirus plaatsvindt.


In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid   formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad specifieke aanbevelingen ten behoeve van de Belgische gezondheidsoverheden over de preventie van zika-infecties bij personen die reizen naar epidemische gebieden en de follow-up van blootgestelde reizigers bij terugkeer. Stand van zaken in november 2019 (HGR 9569). 

Klik hier voor de fiche beknopte informatie voor het grote publiek: 
https://www.health.belgium.be/nl/advies-9460-zika-samenvatting