Aanbevelingen voor de verschillende reizigersgroepen die naar gebieden reizen waar een lokale overdracht van het zikavirus plaatsvindt. Stand van zaken in februari 2018. (HGR 9460) - In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid   formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad specifieke aanbevelingen  ten behoeve van de Belgische gezondheidsoverheden over de preventie van zika-infecties bij personen die reizen naar epidemische gebieden en de follow-up van blootgestelde reizigers bij terugkeer.  Klik hier voor de fiche beknopte informatie voor het grote publiek: https://www.health.belgium.be/nl/advies-9460-zika-samenvatting .

Advies 9460 - Zika

Nederlands
PDF-pictogram hgr_9460_advies_zika.pdf PDF document - 4.16 MB

Avis 9460 - Zika

Frans
PDF-pictogram css_9460_avis_zika.pdf PDF document - 3.53 MB