Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de benamingen en de kenmerken van de gasolie bestemd voor verwarming - Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines (HGR 9461) (november 2017)

Advies 9461 - KB gasolie

Nederlands
PDF-pictogram hgr_9461_advies_kb_gasolie.pdf PDF document - 164.19 KB

Avis 9461 - AR gasoil

Frans
PDF-pictogram hgr_9461_advies_kb_gasolie.pdf PDF document - 164.19 KB