Stand van 'omics'-technologieën en hun klinische toepassing


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, geeft de Hoge Gezondheidsraad van België de huidige stand van zaken op het gebied van 'omics'-technologieën voor Belgische burgers weer.
Het doel van dit advies is om specifieke aanbevelingen te formuleren voor burgers, gezondheidswerkers en beleidsmakers omtrent het gebruik en de implementatie van 'omics'-technologieën in de gezondheidszorg.

Persbericht
“Omics"-technologieën in de gezondheidszorg? Zeven essentiële aanbevelingen voor een correct gebruik.