Verantwoord gebruik van hypnose in de gezondheidszorg 


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen ten behoeve van zorgverleners met betrekking tot het gebruik van hypnose voor medische en psychotherapeutische doeleinden.

Persbericht
Hypnose, onder welke omstandigheden?

Documentaire film over medische en chirurgische hypnose
https://mavoixtaccompagnera.be 
(geregisseerd door Bruno Tracq)