Sterilisatie van zuigflessen, spenen en borstkolven met ethyleenoxide (HGR 9492) (december 2018) (gewijzigd  in februari 2019) - In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid  formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad een deskundigenadvies betreffende de  sterilisatie van zuigflessen, spenen en borstkolven met ethyleenoxide. Dit advies heeft tot doel om specifieke aanbevelingen te formuleren ten behoeve van de FOD Volksgezondheid over de sterilisatie van zuigflessen, spenen en borstkolven met ethyleenoxide.