Sterilisatie van zuigflessen, spenen en borstkolven met ethyleenoxide (HGR 9492) (december 2018) - In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid  formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad een deskundigenadvies betreffende de  sterilisatie van zuigflessen, spenen en borstkolven met ethyleenoxide. Dit advies heeft tot doel om specifieke aanbevelingen te formuleren ten behoeve van de FOD Volksgezondheid over de sterilisatie van zuigflessen, spenen en borstkolven met ethyleenoxide.

Advies 9492 - Zuigflessen

Nederlands
PDF-pictogram hgr_9492_advies_zuigfles.pdf PDF document - 2.68 MB

Avis 9492 - Biberons

Frans
PDF-pictogram css_9492_avis_biberons.pdf PDF document - 2.67 MB