Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen houdende de herschikking van de voorschriften inzake de medische en diergeneeskundige blootstellingen en betreffende de medische jury


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, geeft  de Belgische Hoge Gezondheidsraad een deskundig oordeel over een wijziging van een  koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid van de bevolking, van de werknemers en van het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, en meer bepaald i.v.m. medische en diergeneeskundige blootstellingen en het medisch jury.