Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de medische blootstellingen aan ioniserende stralingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid,  geeft  de Belgische Hoge Gezondheidsraad een deskundig oordeel over een wijziging van een  koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid van de bevolking, van de werknemers en van het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, en meer bepaald  in de medische stralingsfysica.