Folic acid

Aanbeveling over foliumzuur voor vrouwen die zwanger willen worden of pas zwanger zijn
In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad een deskundigenadvies betreffende het foliumzuurgehalte van voedingssupplementen voor vrouwen die zwanger willen worden of  zwanger zijn tot het einde van het eerste trimester.