Vermindering van de blootstelling van kinderen, inclusief adolescenten, aan ongezond voedsel via de media en marketing in België.


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid en andere relevante belanghebbenden, geeft de Hoge Gezondheidsraad van België een advies over  de blootstelling van kinderen, inclusief adolescenten, aan ongezond voedsel via de media en marketing in België.

Het doel van dit advies is om specifieke aanbevelingen te formuleren ten behoeve van beleidsmakers en andere relevante belanghebbenden om de blootstelling van kinderen, inclusief adolescenten, aan ongezond voedsel via de media en marketing in België te verminderen.

Persbericht
Marketing van ongezonde voeding gericht op kinderen… is dat wel ok?

Studiedag
Op maandag 5 december 2022 organiseert de Hoge Gezondheidsraad in samenwerking met de FOD Volksgezondheid en het Europees project Best-ReMaP de studiedag "Naar een kindertijd zonder ongezonde voedingsmarketing". Wilt u erbij zijn? 

Schrijf u dan in via deze link.