avis/advies 9542

Het gebruik van nitrilonderhandschoenen onder gewone brandweerhandschoenen als bescherming tegen kankerverwekkende blootstelling bij brand


In dit wetenschappelijk advies,  waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, geeft de Hoge Gezondheidsraad van België een kort overzicht van de beroepsrisico's voor brandweerlieden en aanbevelingen over het mogelijke gebruik van handschoenen van  nitrilbutadieenrubber om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te verminderen.

In het kort
Alle brandweerhandschoenen op de Belgische markt zijn veilig voor gebruik.

  • Bij handschoenen van textiel raadt de Hoge Gezondheidsraad aan om deze grondig te reinigen na elke interventie (volgens de Europese richtlijnen).
  • Lederen handschoenen zijn moeilijker om te reinigen. Daarom is het voor de Hoge Gezondheidsraad aanvaardbaar om onderhandschoenen van nitrilbutadieenrubber (NBR) te gebruiken.
    • Het verhoogde risico op ernstigere brandwonden door NBR komt in de praktijk weinig voor, terwijl deze onderhandschoenen wél een extra bescherming bieden tegen het risico op langdurige blootstelling aan kankerverwekkende stoffen.
    • NBR onderhandschoenen mogen nooit rechtstreeks in contact komen met hete oppervlakken, maar moeten altijd volledig bedekt worden door brandweerhandschoenen.
    • De mogelijkheid om lederen handschoenen te reinigen met vloeibare CO2 moet verder worden onderzocht.