Medicamenteuze en niet-medicamenteuze aanpak van ADHD​


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Hoge Gezondheidsraad van België richtlijnen voor de medicamenteuze en niet-medicamenteuze aanpak van ADHD bij kinderen, jongeren en volwassenen.

Persbericht
Van eerste hulp bij ADHD tot uitgewerkt zorgpad