Elektronische sigaret: evolutie


In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid  formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad een update m.b.t. elektronische sigaretten (met of zonder nicotine) voor rokers, niet-rokers en vapers.

Dit advies heeft tot doel om specifieke aanbevelingen te formuleren ten behoeve van politici, volksgezondheidsoverheden, zorgverleners, leerkrachten, jongeren, rokers en vapers over de toxiciteit en veiligheid van elektronische sigaretten (in vergelijking met klassieke  tabakssigaretten).

Persbericht
Beter vapen dan roken, maar niet zonder risico