Impact van de SARS-Cov-2-pandemie op het bloedtransfusiesysteem 
SAMENVATTING - De volledige vertaling van de tekst van het advies zal binnenkort beschikbaar zijn.


In deze wetenschappelijke evaluatie, waarin aanbevelingen worden geformuleerd ten behoeve van de verantwoordelijken en actoren van de transfusieketen, geeft de Belgische Hoge Gezondheidsraad een beoordeling over de mogelijke besmettelijkheid van bloed afkomstig van personen die het pandemische coronavirus dragen, het risico van een tekort aan bloedcomponenten en/of producten en de verstoring van de bevoorradingsketen voor diagnostische en medische uitrusting